Basisschool De Reijer

641 Primair onderwijs de Reijer 1
641 Primair onderwijs de Reijer 2
641 Primair onderwijs de Reijer 3
641 Primair onderwijs de Reijer 4
641 Primair onderwijs de Reijer 5
641 Primair onderwijs de Rijer 6

De nieuwbouwlocatie van Basisschool De Reijer is gelegen in Slikkerveer, in een naoorlogse buurt met een kenmerkende stedenbouwkundige diversiteit en veel openbaar groen. De locatie bevindt zich tussen de Reijerweg, een doorgaande weg met een laanstructuur aan de noordzijde en de Prinsenstraat, die deel uitmaakt van een royale groene ruimte aan de zuidzijde. De hoofdingang van de school is aan de Prinsenstraat, in de luwte. Hier ligt ook het schoolplein, als onderdeel van de groene ruimte. De ingang van het beweegcentrum is aan de Reijerweg. Deze ingang kan ook gebruikt worden als dienstingang van de school. Aansluitend hierop zijn twee onderling te verbinden verkeersstructuren gemaakt. Hierdoor is flexibel gebruik in dag- en avondsituaties mogelijk.

De klassieke opbouw van de school, gedomineerd door klaslokalen en gangen (de zg. gangenschool) voldoet niet meer. De huidige onderwijsconcepten vragen om een flexibel te gebruiken huisvesting. De groepsinstructie is steeds meer ingewisseld voor zelfstandig en in kleine groepen werken buiten het klaslokaal. In de Reijer bevinden zich 15 “groepsdomeinen” die door middel van schuifdeuren gekoppeld kunnen worden aan de algemene (generieke) ruimte. Hierdoor kan in geopende toestand een deel van de algemene ruimte gezien worden als verlengstuk van het groepsdomein. Behalve de verkeersruimte bevat de algemene ruimte een scala aan gebruiksmogelijkheden voor zowel groepen als individuele leerlingen zoals: mediatheek, ICT plekken, keuken, bouwhoek etc. Het intensieve en multifunctionele gebruik van de algemene ruimte stelt hoge eisen aan (dag)licht en luchtkwaliteit. Ook de ruimtelijke kwaliteit moet zodanig flexibel zijn, dat samenwerken wordt bevorderd door het creëren van plekken en tegelijkertijd ander gebruik in de toekomst mogelijk blijft. Een flexibiliteit die cruciaal is voor de steeds veranderende visie op onderwijs. Naast de 15-klassige school maakt een beweegcentrum deel uit van MFA de Reijer. Dit beweegcentrum bestaat uit twee samen te voegen gymnastieklokalen, een “springkuil”, een speellokaal en de nodige kleedruimten en sanitaire voorzieningen. De opzet van het centrum biedt een scala van mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen. Het beweegcentrum wordt geëxploiteerd door de Stichting Sport & Welzijn Ridderkerk. Het is onlosmakelijk verbonden met de school, maar kan ook autonoom functioneren.

SHARE