Nieuwlarenstein

P15015 01
P15015 02
P15015 03
P15015 04
P15015 05
P15015 06
P15015 07
P15015 08
P15015 09

Transformatie van voormalige landbouwschool

Door de poorten te openen en een woonfunctie te realiseren wordt het Larenstein complex een deel van het stedelijke weefsel van de omliggende wijk. De monumentale schoolgebouwen en de geschiedenis van de plek vormen een bijzonder vertrekpunt. Het doel van de transformatie van het Larenstein complex is dan ook niet alleen het toevoegen van woningbouw maar ook het maken van een bijzondere plek in de wijk.

Historie

De Tropische Landbouw hogeschool op de hoek van Brinkgreverweg en Ceintuurbaan heeft een rijke architectonische en cultuurhistorische achtergrond. De Rijks Hogere Landbouwschool aan de Brinkgreverweg in Deventer werd op 16 september 1912 geopend door prins Hendrik onder de naam Middelbare Koloniale Landbouwschool. De opleiding was met name toegesneden op de plantages van Nederlands Indië en de suikerindustrie. In 1957 veranderde de naam van de school in Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw. De opleiding richtte zich meer op tropische landbouw wereldwijd. De school bleef lang zelfstandig, maar fuseerde in 1988 met twee andere scholen. In de periode 2003-2005 volgde een tweede fusie en in 2006 is de locatie Deventer naar Wageningen verplaatst. Veel mensen in en om Deventer weten nog de verhalen te vertellen van deze opleiding in Deventer.

Het gebouw aan de Brinkgreverweg kwam leeg te staan en werd uiteindelijk gekocht door Ter Steege Bouw Vastgoed die er woningbouw wilde realiseren. Het complex is een rijksmonument, daarom is er een uitgebreid  bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar de historische achtergronden van school om te komen tot een stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische waardestelling.

Tot in het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde Deventer zich argeloos en vrijwel zonder stedenbouwkundige visie. De landbouwschool maakte onderdeel uit van een het stedenbouwkundige plan dat de groei meer moest structureren. Dit is op de luchtfoto ook prachtig te zien. Christiaan Hendrik Holgen (1865 – 1913) was als gemeente-bouwmeester verantwoordelijk voor zowel het stedenbouwkundig ontwerp van de omgeving (1911) als voor de architectuur van de school (1912). Kort daarvoor ontwierp hij de gasfabriek aan de Zutphenseweg (1909 – 1912).

Tot de vooroorlogse uitbreidingen werd bijna onzichtbaar uitgebreid volgens het gedachtegoed van architect Holgen. De naoorlogse uitbreidingen aan de achterzijde zijn typerend voor de ontwikkeling van de school, maar sluiten in architectuur veel minder aan op de vooroorlogse bouw.

Ontwerp

Het oorspronkelijke gebouw uit 1912 en 1928 blijft behouden. De naoorlogse uitbreidingen worden grotendeels gesloopt maar blijven in het terrein zichtbaar. Hierdoor komt de oorspronkelijke architectuur van architect Holgen weer tot zijn recht maar blijft de groei van het schoolcomplex visueel leesbaar. De koppen van de te slopen naoorlogse uitbreidingen, worden geaccentueerd door slank gedetailleerde puien. De woningen met een tuin in het monument en de nieuwbouw komen ook grote aluminium puien die zorgen voor veel daglicht en vooral zicht op de bijzonder binnentuin. De indeling van de puien verwijst naar de architectuur van de kassen die in de tuin hebben gestaan.

De oudste delen van het rijksmonument kenmerken zich door een sterk ritme van symmetrisch ingedeelde gevel vakken, onderbroken door belangrijke accenten zoals de entree en trappenhuis. Aan de straatzijdes is herstel en behoud van het huidige voorname gevels een belangrijk doel. Aan de binnentuin zijn ingrepen zoals balkons gesitueerd om een aangenaam woonprogramma mogelijk te maken. De oorspronkelijke gang structuur die karakteristiek is voor de school, deze gaat deels op in de appartementen. Op deze plekken ‘schuurt’ het oude en nieuwe programma en blijft de gang voelbaar. Zo ontstaan unieke appartementen met gevoel voor de historie.

De nieuwe bebouwing bestaande uit grondgebonden woningen en een kleinschalig appartementengebouw in het verlengde van het schoolgebouw vormen samen een stedenbouwkundig carré. Hierdoor ontstaat een prachtige groene binnentuin in het hart van de stad.

De relatief blinde kopgevels van het oude gebouw aan de Brinkgreverweg doen vermoeden dat Holgen een uitbreiding langs deze weg had voorzien. De stedenbouwkundig en architectonisch zwakke naoorlogse uitbreiding wordt aan de straatzijde grotendeels opgenomen door het nieuwe appartementengebouw. De nieuwbouw sluit qua bouwmassa en kapvorm wel aan op het monumentale gebouw en versterkt de begeleiding van bebouwing langs de Brinkgreverweg en de Willem ten Rijnestraat. De kenmerkende brug blijft duidelijk herkenbaar en geeft ruimte voor de entree naar de nieuwe appartementen en de binnentuin.

De nieuwbouw zoekt middels abstracte vertaling van architectonische middelen aansluiting bij het monument Het is terughoudend door eenvoudiger en donkerder kleurgebruik met minder rijke detaillering en ornamentiek. Hierdoor blijft het monument het voornaamste hoofdgebouw van het stedelijke carré.

Opdrachtgever: Larenstein Development
Aannemer: Ter Steege Bouw Vastgoed
Bouwhistorisch onderzoek en waardestelling: Bureau Bouwwerk
Stedenbouwkundig ontwerp: BDP
Constructeur: Peree Bouwadvies
Bouwfysisch adviseur: Dantuma-Wegkamp
Installateur: Van Dam Groep

SHARE