Prijsvraag ObjectONE

P17001 01
P17001 02
P17001 03
P17001 04
P17001 05
P17001 06
P17001 07

ObjectONE betreft een prijsvraag van de gemeente Deventer voor bijzondere plek in het havenkwartier. Onze inzending het CODO-Frame is een antwoord op het intensiveren van het woon-programma maar met een sterke relatie tot het aanwezige karakter met als doel beleving en recreatie toe te voegen aan het gebied. Door een tribune te creëren aan het nieuw ontsloten plein, ontstaat er een ‘openluchtpodium’ dat ruimte biedt aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Naast het bijzondere woon-programma is een publieks-toegankelijk cultureel functie toegevoegd waardoor bestaande functies als Fooddock en Kunstenlab zullen versterken mede in het licht van toekomstige IJsselbiënnales.

Gewild Wonen is tot stand gekomen via Co-Creatie. Havenkwartier Deventer biedt de kans om vernieuwers aan de stad te binden. De kleinschalige en unieke projecten die hier plaatsvinden, versterken het ondernemende karakter van het gebied. Team CODO kiest bij de ontwikkeling van het CODO-Frame voor maximale zeggenschap en keuzevrijheid voor bewoners en gebruikers in het ontwikkelingsproces. We hebben reeds voor aanvang van het proces bewoners gemobiliseerd en via een ideeëndouche en een ontwerpatelier hun wensen, ideeën en budget verzameld. Wij benaderen dit gebouw als een gestapeld maaiveld en de werkwijze sluit aan bij eerder gebouwde grondgebonden woningen in het Havenkwartier.

Het CODO-Frame is de drager voor toekomstige bewoners en andere eindgebruikers hun –meest uiteenlopende wensen – kunnen realiseren. Om een eigen plek te creëren. Dit betonnen frame hoeft niet in een keer gerealiseerd te worden. Het is in de tijd uit te breiden. Het uiterlijk van het CODO is vooraf nog niet bekend omdat toekomstige bewoners zelf het uiterlijk van het pand kunnen gaan vormgeven. Er is maximale keuzevrijheid van in woningplattegrond. Wonen in een gestapeld gebouw brengt natuurlijk ook een spelregelkader met zich mee. De haven vertelt het verhaal van Deventer als handels- en industriestad. De historische structuur en gebouwen zijn echter meer dan een relict. Zij vormen de basis voor een nieuw woon- en werkmilieu dat de verbeelding prikkelt. Het Elevatorgebouw en de transportbanden zijn in 1962 gebouwd direct na de oplevering van de Grijze Silo. Opdrachtgever van beide gebouwen was de Coöperatie voor Op -en Overslag Deventer en Omstreken (CODO). De Elevator, de Grijze Silo en de Zwarte Silo vormen samen met de transportbanden een ensemble, een nog goed herkenbare productie-eenheid uit een vroegere periode. Een fraai stukje industrieel erfgoed aan de kop van het havengebied. Door de publieke functie van de havenkade kunnen velen dit ook gaan beleven. Met het ontwerp van CODO-Frame wordt dit ensemble in stand gehouden. Sterker nog de samenhang en de functie worden zichtbaar en tastbaar gemaakt. We ervaren ons industrieel erfgoed en voegen er een
nieuwe innovatieve component aan toe.

1618 Vastgoed
Dura Vermeer
Procesmakers
JVZ Ingenieurs
SoundForceOne
SIED
H4Mobilty

SHARE