Renovatie Ooipoortkerk Doesburg

p15005-ooipoortkerk-1
p15005-ooipoortkerk-2
p15005-ooipoortkerk-3
p15005-ooipoortkerk-4
p15005-ooipoortkerk-5
p15005-ooipoortkerk-6

Ligging en geschiedenis
Het monumentale kerkgebouw staat aan de rand van de oude binnenstad van Doesburg, in een straatwand tussen de woonhuizen. De kerk is in 1896-1897 naar ontwerp van M.H.C. Bloemendaal gebouwd in een sobere neorenaissance stijl en uitgebreid in 1954. De Ooipoortkerk aan de Ooipoortstraat is in gebruik door de Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk Doesburg.

Renovatie
De kerk verkeerde in een matige tot slechte toestand en is op een verantwoorde wijze gerestaureerd en heringericht. De restauratie omvat het herstel van het exterieur en het interieur. De herinrichting omvat het aanpassen en herindelen van vertrekken tot gebruik als kerkgebouw en multifunctionele toepassingen. De gevels en daken met kenmerkende elementen werden aangepakt. Het in 1954 verwijderde gietijzeren roosvenster in de voorgevel is weer terug gebracht. Naast herstel van de gietijzeren goten (specifiek voor Doesburg) werden de glas in loodramen in de zijgevels gerestaureerd.

De kerk als onderdeel van de straat in de stad
De basis van de Ooipoortkerk is het liturgisch centrum. Het christelijk symbool wordt niet onderbroken door meubels en is vanaf de straat volledig zichtbaar. De nieuw ontworpen meubels op het liturgisch centrum zijn gemaakt van de voormalig houten kerkbanken waar generaties op zaten zijn. Het historische houten spiegel­gewelf is achter het zachtboard plafond is tevoorschijn gehaald. Dit plafond is hemels wit gemaakt.

Snappenburg de Vriesprijs 2016
Toppunt van de restauratie is de oorspronkelijke kapconstructie met houten gewelf. Ze werden na de oorlog verstopt achter zachtboard en zijn nu weer zichtbaar. Dit pand is de prijswinnaar van 2016. Sinds 1995 wordt door de Monumentenvereniging jaarlijks de Snappenburg de Vriesprijs toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd.

“De eigenaar, de Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, heeft een bewonderenswaardige prestatie geleverd door het eenvoudige kerkgebouw gaaf op te knappen en nieuw leven in te blazen. Het resultaat is fraai. Doesburg mag blij zijn met een dergelijke initiatief.” [Juryrapport]

De Snappenburg de Vriesprijs bestaat uit een kleine bronzen plaquette, toegekend aan de Ooipoortkerk in Doesburg en te bevestigen aan de straatgevel. Naast de bijbehorende oorkonde ontvangt de eigenaar van het pand een gravure van Oud-Doesburg.

Aannemer: Claus Aannemingsmaatschappij b.v. Doesburg
Achterwand: IBP Interieurbouw
Meubelmaker: Jasper Zwart
Vloer: Cerriva
Stoelen: Offex
Fotografie: Studio Split Second

SHARE