Sociaal Domein Gemeente Haaksbergen

haaksbergen 01
haaksbergen 02
haaksbergen 03
haaksbergen 04
haaksbergen 05
haaksbergen 06
haaksbergen 07
Haalbaarheidsstudie

Het doel van dit onderzoek is om de twee potentiële locaties voor de huisvesting van het ‘Sociale Domein’ oftewel de Noaberpoort van de gemeente Haaksbergen, met elkaar te vergelijken en inzichtelijk te maken wat de voor-en nadelen zijn. Het is een ontwerp-onderzoek naar de ruimtelijke en functionele mogelijkheden. Deze zijn uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp inclusief een kostenraming.

SHARE