Stadhuis Doetinchem

2011-vardini-stadh-doetinchem-01-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-06-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-08-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-09-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-12-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-14-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-18-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-19-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-21-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-23-hr
2011-vardini-stadh-doetinchem-24-hr

Project van I’M architecten

Renovatie met inbreiding en interieur opgave

Doelstelling was om met hergebruik en het geschikt maken voor Het Nieuwe Werken een substantiële verlaging van de exploitatielasten te realiseren voor het stadhuis in Doetinchem. Het nieuwe concept is gebaseerd op het behoud en de versterking van de ruimtelijkheid van het bestaande gebouw. Door alle binnenwanden uit de kantoorstroken te verwijderen ontstond een open en nieuwe ruimtelijke samenhang van werkgebieden en centrale vide. Mede door dit openmaken maar ook door het toevoegen van extra daklichten in de vide is er een helder en licht gebouw ontstaan met een minimum behoefte aan kunstlicht. Karakteristieke elementen hebben we behouden en op een andere manier toegepast: o.a. de oude verlichtingsarmaturen en de bestaande oregonepine plafonddelen die gebruikt zijn om de kern te bekleden vanwege de akoestiek. Alle werkruimten grenzen tenslotte aan de open vide. Verder zijn de originele natuurstenen vloer en de houten trapleuningen gehandhaafd.

Door een structurele herindeling van functies is de hoofdentree aan het plein komen te liggen zowel voor de formele bezoekers van raadzaal en trouwzaal als het publiek voor de verschillende balies. Deze beide stromen kunnen gescheiden gebruik maken van het gebouw op uiteenlopende tijden. De intensivering van het gebruik is mede ondersteund door een inbreiding boven in de oorspronkelijke vide van de raadzaal-trouwzaal”trommel”. Hier is een vrijhangende tussenvloer gemaakt voor de B&W kamer die een nieuw uitzicht op de stad mogelijk maakt vanuit de bestaande dakopbouw. Daarnaast is er een grote van ruim daglicht voorziene fietsenstalling (nagenoeg) ondergronds aan de zijkant van het gebouw ontworpen die het “gat” heeft gevuld naast het hoofdgebouw aan de Terborgseweg en als vanzelfsprekend onderdeel van de architectuur uitmaakt.

Aan de gevel zijn minimale wijzigingen aangebracht: voor het beter vindbaar maken van de entree zijn de horizontale banden ter plaatse subtiel ingesneden. Tevens is daardoor meer zicht vanaf buiten op de karakteristieke trommel gegeven, zeker in de avond. De bouwfysisch totaal verouderde gevel is aan de binnenzijde voorzien van een nieuwe (klimaat)gevel. Deze innovatieve oplossing, die gebruik maakt van het oorspronkelijke kanalenstelsel van de convectieverwarming maar dan in omgekeerde richting, zorgt ervoor dat het comfort structureel is verbeterd, de dag- en zonlichtregulering in de spouw is voorzien en de afzuiging van warmte in de zomer is geborgd. Daarmee voldoet het gebouw ook energetisch ruimschoots aan de nieuwe normen (groen label).

Fotografie: Valerie Ardini

SHARE