Toekomstbestendig maken gemeentehuis Katwijk

P16020 01
P16020 02
200-doorsnede en gevels VO
P16020 03b
P16020 04
P16020 05
P16020 06

De vergunning is verleend en de aannemer is geselecteerd. We kunnen gaan starten met de volgende stap richting realisatie!

Door deels af te wijken van het programma van eisen is het ontwerp voor de ‘Toekomstbestendige Huisvesting’ van de gemeente lenig geworden. Het ontwerp brengt een aantal ambities samen en benut optimaal de aanwezige ruimtelijke kwaliteit. Hiermee wordt het gemeentehuis passend bij de organisatiestructuur (LEAN) en de toekomstige flexibiliteit van de organisatie. Het kan 20% groei en krimp opvangen. Vanuit deze basis begint de visie van het Architecten_Lab op het verduurzamen van deze huisvestingsvraag, waarbij natuurlijk de energieprestatie en hergebruik van materialen centraal staan. Door deze aanpak wordt het gemeenschapsgeld zo effectief mogelijk en verantwoord ingezet, waarbij het afnemen van huisvestingskosten één van de doelen zijn.

Bescheidenheid
De kantoor uitbreiding uit de jaren 90 zijn gebaseerd op een ‘kamstructuur’ die middels een ‘ruggengraat’ aansluiten op het oude rijksmonument. Vooral om de impact op de omgeving dit grote oppervlak te verzachten in de context is toen dit idee van ‘koppen in het groen’ ontstaan.
De uitbreidingsvraag in het programma van eisen, naar een ‘overkapping’ tussen de twee eerste ‘kammen’, hebben wij tijdens de architectenselectie om een aantal redenen al voorzichtig ter discussie gesteld. Om zo het initiatief voor een integrale ruimtelijke puzzel naar ons toe te trekken. Door onze bescheiden aanpak hebben wij een aantal ruimtelijke en programmatische problemen tegelijk kunnen oplossen. Waardoor de uitbreiding ook nog eens minder groot kan worden dat de oorspronkelijke vraag.

Lenige integrale oplossing
Het gekozen model is een beperkte langwerpig uitbreiding op de B-vleugel. Door deze opzet blijft de stedenbouwkundige kamstructuur overeind en wordt ook het rijksmonument niet aangetast. Bijkomend voordeel van dit model is het maken van betere plekken voor de verschillende gebruiksfuncties. Hierbij ontstaat er namelijk geen conflict tussen de functie ‘dienstverlening’ en het ‘foyer’ rondom de burgerzaal. Daarnaast heeft het binnenkomen in bouwdeel B als bijkomend voordeel dat de hellingbaan op het plein kan komen te vervallen en het publieks-toegankelijk maken vanuit de parkeerkelder ook ineens logisch is.

Ruimtelijk carpet
Als gevolg van de beperkte uitbreiding ontstaat er ruimte voor een binnenplein, zeker omdat de huidige hellingbaan komt te vervallen. Voor zowel het plein als de gebouwde toevoeging hebben wij het concept “ruimtelijk carpet” geïntroduceerd. Hierdoor gaan de onderdelen samenwerken tot een totaaloplossing voor het publieke ontvangst en de dienstverlening. Door de uitbreiding als een integraal onderdeel van het plein vorm te geven blijft het architectonische ensemble helder leesbaarheid zonder dat deze een ‘aangeplakte serre’ dreigt te worden. Met dit concept “ruimtelijk carpet” kan de overgang tussen binnen en buiten genuanceerder worden en zal het publieke karakter versterken.

Intensiveren ruimtegebruik
De feitelijk kantoorzone zal effectiever worden benut. Kenmerkend voor de nieuwe indeling van dit kantoor is de open structuur met daarin activiteit gerelateerde werkplekken. Om het effect van een onrustige en (te)grote open kantoortuin te voorkomen is het ruimtelijke concept van “graspollen” in het open “duinlandschap” geïntroduceerd. Hiermee ontstaat er een evenwichtige balans tussen open- en gesloten ruimtes. Met deze vrije indeling verdwijnt de oude dwangmatige gang-structuur van het oorspronkelijke cellenkantoor en ontstaat er een natuurlijke en aangename overgang van de dynamische werkzones naar de stille werkzones. Dit intensiever gebruik van het kantooroppervlak is in overeenstemming met organisatie, maar vooral ook met het menselijke
gevoel en gedrag. Hierdoor kunnen er, op een verantwoorde manier, meer ambtenaren in het gemeentehuis werken. Samen met extra duurzame maatregelen en het afstoten van de locatie ‘heerenhuis’ zullen de gemeentelijke kosten op huisvesting afnemen.

Opdrachtgever: Gemeente Katwijk
Adviseur: Antea Group

SHARE