Woningen Raadsliedenbuurt Leerdam

606 RLB 01
606 RLB 02
606 RLB 03
606 RLB 04
606 RLB 05

Het programma van eisen en daarmee samenhangend het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in een grote differentiatie van woningtypen, zowel huur- als koopwoningen. Aan de westzijde van het plan komt een appartementengebouw van 3 en 4 lagen. Op de begane grond is ruimte voor wijkvoorzieningen. De westelijke gevel heeft een getrapte vorm om te voorkomen dat hier een te dominant front ontstaat Aan de oostzijde zijn 2-onder-1-kap woningen en zg. bajonetwoningen gepland. Deze bajonetwoningen zijn op diverse manieren in te delen: als gezinswoning, seniorenwoning, woning met praktijkruimte of atelier, met of zonder (inpandige) garage enz.

In het middengebied bevinden zich rijwoningen (koop en huur) van verschillende grootte. Door de gebogen bebouwingslijnen ontstaan er in het stedenbouwkundige plan twee groene ruimtes aan de noordzijde en de zuidzijde. Parkeren is geconcentreerd in de twee binnenhoven zodat de groene ruimtes gevrijwaard zijn van autoverkeer en er parkachtige ruimtes ontstaan die ontmoeting, buurtactiviteiten en spelen van kinderen bevorderen.

In de ontwerp is gekozen voor een architectonische taal die zich goed verhoudt tot de bestaande, eenvoudige wijk, met incidenteel een nadrukkelijke verbijzondering (bajonetwoningen). Voor de woningen is binnen het syteem gekozen voor verschillende indelingen en indelingsmogelijkheden voor de toekomst. De woningen hebben grote vensters naar het openbaar gebied. Een goed zicht op de straat of zelfs een veranda aan de woning kan het contact met straat maar ook met de buurt bevorderen.

De nieuwe Raadsliedenbuurt voegt zich goed in de wijk en is door de differentiatie aan woningtypen, tegelijkertijd een verrijking van de eenduidige opzet die de wijk Leerdam-West kenmerkt.

Fotografie: Jan Willem Dragt

SHARE