Willem Jan Jolink

“Als bouwkundig projectleider heb ik veel kennis en ervaring om onze ontwerpen gerealiseerd te krijgen. Als schakel tussen ontwerp, BIM engineering en de uitvoering houd ik me vooral bezig met projectmanagement, bouwregelgeving en detaillering.”

willemjan@architectenlab.nl

linkedin