Allround Cargo Handling - ArchitectenLab
Taking too long? Close loading screen.

Allround Cargo Handling

Alle Lab_Resultaten

Laboranten

Allround Cargo Handling

Voor het huisvesten van Allround Cargo Handling op de oostelijke punt van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard heeft Architecten_Lab de kavel studie en de ruimtelijke inpassing ontworpen. Gezien de grote schaal van dit volume is er naast veel aandacht voor de architectonische geleding ook veel aandacht besteed aan een groene inpassing op de locatie. #BouwWatKlopt

De kavel van ACH betreft een hoekkavel waarbij situering van het bedrijfsgebouw haaks op de Blaakwetering niet wenselijk was, omdat er dan een onhandig restkavel over blijft achter het perceel van ACH. Door het perceel te draaien ontstaan twee goed uitgeefbare kavels en kan een efficiënte en functionele inpassing worden gemaakt van de bedrijfskavel. #GoedFunctioneren

Er wordt ingezet op een groen beeld door middel van beplanting voor de gevels. Parkeren aan deze zijde is zorgvuldig ingepast door middel van een groene ‘erfafscheiding’. Laden en lossen (expeditie) is gesitueerd aan de zijde van de Blaakwetering. Het gebouw komt daardoor een stuk verder naar achter te liggen op circa 41 meter uit de kavelgrens, zodat voldoende maat ontstaat voor de vrachtwagens om te kunnen manoeuvreren. Er ontstaat een spannend spel van dichte beplanting en open doorzichten. Vanaf de Hoogzandweg is er tussen de houtwal door steeds zicht op ACH. Recht zicht geeft een groen beeld waarbij de boomgroepen een mooi decor vormen als afscherming van de logistieke activiteit. Schuine lijnen bieden een mooi zicht tussen de houtwal en boomgroepen door op het gebouw.

Het volume van het gebouw is door zijn facilitaire noodzakelijke plint eerst horizontaal onderverdeeld. Deze is terugliggend gemaakt waardoor de bovenwereld meer expressie heeft gekregen. Daarna is op basis van het functionele programma en de stedenbouwkundige situatie het bouwvolume verder opgedeeld en zijn er koppen ontstaan aan het begin en einde. Een van de koppen is een balkon en geeft daarmee extra verblijfskwaliteit aan het aangrenzende kantoorprogramma. #ThuisVoelen

Samen met de metallic afwerking is de strakke belijning in het dichte gevelvlak geeft de architectuur een rustig en gebalanceerd karakter.

Over dit Lab_Resultaat

Opdrachtgever:

Aan de Stegge Twello

Omvang:

27.800m² BVO

Type_Project:

Key_Partners:

Huls Adviseurs
JVZ Ingenieurs
BGSV

Fotograaf:

Noback Fotografie

Download volledig rapport

Andere Lab_Resultaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

elf + zeven =

You have Successfully Subscribed!