Basisschool De Reijer Ridderkerk - ArchitectenLab
Taking too long? Close loading screen.

Alle Lab_Projecten

Laboranten

Basisschool De Reijer Ridderkerk

De vervangende nieuwbouw van deze basisschool te Ridderkerk is gelegen in de wijk Slikkerveer, een naoorlogse buurt met een kenmerkende stedenbouwkundige diversiteit en veel openbaar groen. De locatie bevindt zich aan de Reijerweg, een doorgaande weg met een laanstructuur aan de noordzijde. De hoofdingang van de school ligt aan de Prinsenstraat, in de luwte, grenzend aan de groene ruimte aan de zuidzijde. Het schoolplein, aan de zuidzijde, maakt ruimtelijk gezien deel uit van deze groene ruimte. In het programma van eisen is ook een beweegcentrum opgenomen van 1000m2 #GezondBlijven. De ingang van het beweegcentrum is aan de Reijerweg. Deze ingang kan ook gebruikt worden als dienstingang van de school. #GoedFunctioneren Hierdoor is flexibel gebruik in dag- en avondsituaties mogelijk. #ZinnigZijn

 De klassieke opbouw van de school, gedomineerd door klaslokalen en gangen (de zg. gangenschool) voldoet niet meer. De huidige onderwijsconcepten vragen om een flexibel te gebruiken huisvesting. De groepsinstructie is steeds meer ingewisseld voor zelfstandig en in kleine groepen werken buiten het klaslokaal. In de Reijer bevinden zich 15 “groepsdomeinen” die door middel van schuifdeuren gekoppeld kunnen worden aan de algemene (generieke) ruimte. Hierdoor kan in geopende toestand een deel van de algemene ruimte gezien worden als verlengstuk van het groepsdomein. #ThuisVoelen Behalve de verkeersruimte bevat de algemene ruimte een scala aan gebruiksmogelijkheden voor zowel groepen als individuele leerlingen zoals: mediatheek, ICT plekken, keuken, bouwhoek etc.  #BouwWatKlopt Het intensieve en multifunctionele gebruik van de algemene ruimte stelt hoge eisen aan (dag)licht en luchtkwaliteit #GezondBlijven. Ook de ruimtelijke kwaliteit moet zodanig flexibel zijn, dat samenwerken wordt bevorderd door het creëren van plekken en tegelijkertijd ander gebruik in de toekomst mogelijk blijft. Een flexibiliteit die cruciaal is voor de steeds veranderende visie op onderwijs. Naast de 15-klassige school maakt een beweegcentrum deel uit van MFA de Reijer. Dit beweegcentrum bestaat uit twee samen te voegen gymnastieklokalen, een “springkuil”, een speellokaal en de nodige kleedruimten en sanitaire voorzieningen. De opzet van het centrum biedt een scala van mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen. Het beweegcentrum wordt geëxploiteerd door de Stichting Sport & Welzijn Ridderkerk. Het is onlosmakelijk verbonden met de school, maar kan ook autonoom functioneren.

 

Over dit Lab_Project

Opdrachtgever:

Stichting Openbaar Basisonderwijs 3Primair Zwijndrecht & Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk

Omvang:

BVO 3000 m2 , 11.200 m3

Key_Partners:

(brandveiligheid en dan...naam)
JVZ Raadgevend Ingenieursburo bv
De Vries en Verburg
Valk Technisch adviesbureau bv

Fotograaf:

Download volledig rapport

Andere Lab_Projecten