Gemeentehuis Katwijk - ArchitectenLab
Taking too long? Close loading screen.

Alle Lab_Projecten

Laboranten

Gemeentehuis Katwijk

Door deels af te wijken van het programma van eisen is het ontwerp voor de ‘Toekomstbestendige Huisvesting’ van de gemeente leniger geworden dan de oorspronkelijke vraag. #ZinnigZijn  Het ontwerp brengt een aantal ambities samen en benut optimaal de aanwezige ruimtelijke kwaliteit. Hiermee wordt de huisvesting passend bij de organisatiestructuur (LEAN) en de toekomstige flexibiliteit van de organisatie. Het kan 20% groei en krimp opvangen.  #GoedFunctioneren Vanuit deze basis begint de visie van het Architecten_Lab op het verduurzamen van deze huisvestingsvraag.

De gebouwde uitbreiding uit de jaren ’90 vormen samen een soort ‘kamstructuur’ die middels een ‘ruggengraat’ aansluit op het oude rijksmonument. Vooral om de impact op de omgeving van dit grote volume te verzachten in de context is toen dit idee van ‘koppen in het groen’ ontstaan. De uitbreidingsvraag in het programma van eisen, naar een ‘overkapping’ tussen de twee eerste ‘kammen’, hebben wij tijdens de architectenselectie om een aantal redenen al voorzichtig ter discussie gesteld. Om zo #Onvermoeibaar het initiatief voor een integrale ruimtelijke puzzel naar ons toe te trekken. Door onze chirurgische aanpak hebben wij een aantal ruimtelijke en programmatische problemen tegelijk kunnen oplossen. Daardoor wordt de uitbreiding ook nog eens minder groot dan de vraag. #BouwWatKlopt

Het gekozen model is een beperkte langwerpig uitbreiding op de B-vleugel. Door deze opzet blijft de stedenbouwkundige kamstructuur overeind en wordt ook het rijksmonument niet aangetast. Bijkomend voordeel van dit model is het maken van betere plekken voor de verschillende gebruiksfuncties. Hierbij ontstaat er namelijk geen conflict tussen de functie ‘dienstverlening’ en het ‘foyer’ rondom de burgerzaal. Daarnaast heeft het binnenkomen in bouwdeel B als bijkomend voordeel dat de hellingbaan op het plein kan komen te vervallen en het publieks-toegankelijk maken vanuit de parkeerkelder ook ineens logisch is met het gebruik van de bestaande lift.

Als gevolg van de beperkte uitbreiding ontstaat er ruimte voor een binnenplein, zeker omdat de huidige hellingbaan komt te vervallen. Voor zowel het plein als de gebouwde toevoeging hebben wij het concept “ruimtelijk carpet” geïntroduceerd. Hierdoor gaan de onderdelen samenwerken tot een totaaloplossing voor het publieke ontvangst en de dienstverlening. Door de uitbreiding als een integraal onderdeel van het plein vorm te geven blijft het architectonische ensemble helder leesbaarheid zonder dat deze een ‘aangeplakte serre’ dreigt te worden. Met dit concept “ruimtelijk carpet” is de overgang tussen binnen en buiten genuanceerder geworden en zal het publieke karakter versterken.

De feitelijke kantoorzone zal effectiever worden benut. Kenmerkend voor de nieuwe indeling van dit kantoor is de open structuur met daarin activiteit gerelateerde werkplekken. Om het effect van een onrustige en (te) grote open kantoortuin te voorkomen is het ruimtelijke concept van “graspollen” in het open “duinlandschap” geïntroduceerd. Hiermee ontstaat er een evenwichtige balans tussen open- en gesloten ruimtes. Met deze vrije indeling verdwijnt de oude dwangmatige gangstructuur van het oude cellenkantoor. Er ontstaat een natuurlijke en aangename overgang van de dynamische werkzones naar de stille werkzones. #GezondBlijven Dit intensiever gebruik van het kantooroppervlak is in overeenstemming met organisatie, maar vooral ook met het menselijke schaal, gevoel en gedrag. #ThuisVoelen Hierdoor kunnen er, op een verantwoorde manier, meer ambtenaren in het gemeentehuis werken. Samen met extra duurzame maatregelen en het afstoten van de locatie ‘heerenhuis’ zullen de gemeentelijke kosten op huisvesting afnemen. De inrichting van het werkcafé is een co-creatie met Zenber Architecten.

Meer foto’s staan op Architectenweb: https://architectenweb.nl/projecten/project.aspx?ID=43218

Over dit Lab_Project

Opdrachtgever:

Gemeente Katwijk

Omvang:

±9000 m2

Key_Partners:

Huls Bouwkosten
Anteagroup
BAM zuid
BBN

Fotograaf:

Chiela.

Download volledig rapport

Andere Lab_Projecten