Interieur Waterschap Vallei en Veluwe - ArchitectenLab
Taking too long? Close loading screen.

Interieur Waterschap Vallei en Veluwe

Alle Lab_Resultaten

Laboranten

Interieur Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe greep de coronapandemie aan voor de ontwikkeling van Werkconcept 2027. Hybride werken wordt onderdeel van de bedrijfscultuur. ‘Terug naar kantoor werd terug naar de toekomst.’ Lees HIER de visie van het waterschap op de site van A&O fonds Waterschappen.

Door de veranderende behoefte naar meer hybride werken is het bestaande afdelingsgebonden flex-concept lenig omgebouwd naar een Activiteit Gerichte Werkomgeving (AGW). Er is weinig verbouwd, maar vooral met bestaande inrichting veel veranderd. Daardoor is het een lenige opgave geworden met maximale impact:

  • Dat het kantoor de gebruiker en de functie centraal stelt.
  • Dat de inrichting van een gebouw bijdraagt aan het uitnodigen van het gewenste gedrag.
  • Dat de combinatie van ruimte en goede faciliteiten in samenhang een succesfactor voor de hybride werkcultuur zijn.
  • Dat er door slimmer gebruik van locaties in het beheersgebied reistijd en woonwerk kilometers kunnen besparen en dus CO2-reductie.
  • Dat er overal een AGW-werkplek ter beschikking is.

Bestaande concentratie werkplekken zijn opgeheven door er een gezamenlijke stilte-werkzone van te maken in de vorm van een ‘bibliotheek’. Deze is gesitueerd op een rustige / luwe plek in het gebouw. De vrijgekomen cellen zijn vervolgens ingericht met meer hybride overlegvormen. 

De werkomgeving heeft meer het karakter van een ontmoetingsplek gekregen en speelt een verbindende rol. Medewerkers komen steeds meer naar kantoor om collega’s te ontmoeten en samen te werken, geconcentreerd werken kan veelal thuis. Maatwerk is een belangrijk aandachtspunt: het thuiswerken zal niet voor iedereen en elke functie passen. Voor de één is thuis een plek om geconcentreerd te werken, voor de ander is dat juist op het kantoor.

Om te ontmoeten moet je óók naar kantoor komen als je geen geplande bespreking hebt en ‘gewoon’ bureauwerk wilt uitvoeren. Creativiteit laat zich niet sturen en vindt vaak plaats tijdens de spontane ontmoeting, gedurende een ‘reguliere’ werkdag. Dat betekent dat de nieuwe werkomgeving naast plekken voor overleg en ontmoeting, altijd nog deels uit werkplekken zal bestaan. 

Het nieuwe AGW heeft aanvullende ‘bouwstenen’ gekregen om dit nieuwe gebruik mogelijk te maken. Naast meer plekken voor Teams-overleggen zijn er aanlandplekken voor korte werkzaamheden en duo-samenwerkplekken bijgekomen om echt samen aan een document te werken. Daarnaast zijn de huiskamers uitgebreid om meer plek te geven aan het informele en spontane ontmoeten.

De bestaande klassieke receptie-balie is vervangen door een koffiebar die als verlengstuk is gemaakt in aansluiting op de bestaande uitgifte meubilair. Dit maakt het geheel tot een krachtig hospitality concept waardoor bezoekers welkom zijn en er meer ruimte is voor verbinding. Deze koffiebar is tevens doorgetrokken in de foyer-zone van de centrale hal. Daarmee faciliteert het tevens de plek van napraten en ontvangst bij grote bijeenkomsten in het aangrenzende vergadercentrum

Over dit Lab_Resultaat

Opdrachtgever:

Waterschap Vallei en Veluwe

Omvang:

3.900 m2

Type_Project:

Key_Partners:

SKO projectinrichting
Nikkels
-

Fotograaf:

Chiela.

Download volledig rapport

Andere Lab_Resultaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee + 3 =