Natuurbrug Zeepoort, Tender ontwerp

duinbrug2
duinbrug1
duinbrug3
duinbrug4
duinbrug6
duinbrug5

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een duingebied van internationaal belang. Het natuurgebied wordt echter doorsneden door 3 infrastructuur lijnen. Deze zogenaamde Z-barrière wordt gevormd door de infrastructuurlijnen N201 (Zandvoortselaan), de spoorlijn Haarlem-Zandvoort en de N200 (Zeeweg). De provincie Noord-Holland heeft samen met gemeente Bloemendaal en terreinbeheerders het initiatief opgevat om deze ecologische barrière te slechten door de bouw van 3 ecoducten. Met deze 3 natuurbruggen ontstaat een aaneengesloten duingebied van meer dan 7.000 ha.

De architectonische vormgeving staat sterk in dienst van het overall concept: de ‘Duin(b)rug’. Vormgeving van de functionele brugonderdelen zijn sterk geïnspireerd op het kleurenpalet en de vormentaal van de natuurlijke wereld en in overeenstemming met de context. Ter versterking van het leesbare onderscheid tussen de functioneel heldere ‘parkway’ en het doorsnijden van de natuurlijke duinrug.

SHARE