Twello Centrum

Studie-Twello-centrum-1
Studie-Twello-centrum-2
Studie-Twello-centrum-3
Studie-Twello-centrum-4
Studie-Twello-centrum-5
Studie-Twello-centrum-6

Studieontwerp inrichting Twello centrum.

De huidige inrichting van het centrum is door verandering van inzichten toe aan vernieuwing, passend bij de ruimtelijke identiteit van de gemeente (dorpse schaal, groen en water, functiemenging, cultuurhistorie). Het functioneren van binnensteden en dorpscentra is belangrijk voor het leefklimaat en vestigingsklimaat in de gemeente en de regio Stedendriehoek.
In 2014 is op initiatief van de Rabobank Voorst een vliegende start gemaakt en is het Dorpsplein heringericht. Een resultaat om trots op te zijn, maar dit is een begin. De gemeente wil verder met de herinrichting van het centrum op basis van dezelfde benadering en werkstijl: verbinden en vernieuwen. Een eerste stap is deze studie naar de herinrichting van het gehele centrum. Het geeft een beeld van een mogelijke inrichting met een beterde zonering voor de diverse gebruikers.

Het bestaande grid heeft ruimtelijk gezien geen samenhang met de straatwanden en functioneert vooral als een autonoom tapijt patroon. Deze autonomie conflicteert met de grote ruimtelijke structuur van het gebied en op sommige plekken met het gebruik. Het opheffen van dit grid is dan ook een belangrijke basis van dit studie plan.

SHARE