vmDAVO in Havenkwartier Deventer

DAVO 01
DAVO 2 lr
DAVO 3
DAVO 4 lr
DAVO 5
DAVO 6
DAVO 7
DAVO 8
DAVO 9
DAVO 10

Project van Studio Groen + Schild

DAVO vormt samen met machi­ne­fa­briek Eijsink de entree tot het Haven­kwar­tier. Deze markante indu­strie­ge­bouwen zijn letter­lijk het gezicht van het gebied met een indu­strieel karakter. NV Maat­schap­pe­lijk Vast­goed wilde het pand behou­den voor het gebied en de moge­lijk­heden voor het gebruik uitbreiden. Een gron­dige reno­vatie was onont­beer­lijk. De bestaande witte kunst­stof kozijnen zijn vervangen door nieuwe zwarte kozijnen. De inde­ling van de kozijnen hebben we geba­seerd op de oorspron­ke­lijke indu­striële kozijnen waarvan we teke­ningen in het archief hebben gevonden. Het gebouw heeft drie nieuwe uitno­di­gende entrees gekregen: het Kunstenlab aan het leven­dige Haven­plein, het Smartlab aan de Noor­zee­straat en de studio’s en ateliers een herken­bare eigen entree aan de Mr de Boer­laan.

SHARE