Zorgkruispunt Broekgraaf in Leerdam

566 Broekgraaf Leerdam 1
566 Broekgraaf Leerdam 2
566 Broekgraaf Leerdam 3
566 Broekgraaf Leerdam 4

In opdracht van KleurrijkWonen en in samenspraak met het Koningin Emmahuis en Syndion is een gebouwencomplex ontworpen waarin het streven naar een maximale zorgverlening in de eigen woning uitgangspunt is. In “Zorgkruispunt Broekgraaf” in Leerdam worden behalve woningen ook (para-)medische-, zorg- en welzijnsvoorzieningen gebouwd. De nieuw te bouwen woningen zullen in eerste instantie voor een belangrijk deel bestemd zijn voor de bewoners van het huidige Emmahuis; in de loop der jaren kan een ‘verdunning’ van zorgbehoevenden plaats vinden door een verdere spreiding in de wijk.

In het complex is een strikte scheiding van wonen en zorg doorgevoerd. De woningen bevinden zich in drie appartementengebouwen met eigen entree, liften en trappenhuis. Door de grote verscheidenheid van appartementen zijn ze geschikt voor zowel jongere als oudere bewoners met of zonder zorgbehoefte. Tevens zijn er twee groepswoningen voor mensen met een psycho-geriatrische aandoening. De medische-, zorg- en welzijnsvoorzieningen op de begane grond zijn bereikbaar via een centrale ingang aan de westzijde van het complex. Deze voorzieningen zijn bestemd voor alle bewoners van de wijk Leerdam-West enworden, in een geheel nieuwe vorm, voor het merendeel gefaciliteerd door de organisatie van het voormalige verzorgingshuis “Koningin Emmahuis”.

De logistieke structuur van de voorzieningen op de begane grond is op 3 plaatsen via een by-pass verbonden met de entrees van de appartementengebouwen. Hierdoor kunnen (geautoriseerde) zorgverleners eenvoudig de woningtoegangen bereiken, het zelfstandig wonen van de bewoners blijft echter gewaarborgd.

Voor een zo groot mogelijke indelingsvrijheid en om wijzigingen in de toekomst mogelijk te maken, is gekozen voor om een “utilitair” casco, d.w.z. het casco bestaat uit een dragende kern en dragende gevels; de in de woningbouw gebruikelijke dragende woningscheidende wanden ontbreken. Alle woningscheidende wanden zijn als lichte wanden in een droog bouwsysteem uitgevoerd. De woningen en de voorzieningen op de begane grond worden verwarmd door een lage temperatuur verwarming met zonnecollectoren en warmtepomp.

SHARE