Zorgpunt Meesplein Leerdam

529 Meesplein Leerdam 1
529 Meesplein Leerdam 2
529 Meesplein Leerdam 3
529 Meesplein Leerdam 4

Het ontwerp voor een gebouw met woon- en zorgvoorzieningen op het Meesplein is gebaseerd op de stedenbouwkundige uitgangspunten zoals die zijn omschreven in het plan van aanpak voor de “Poort van West”. In stedenbouwkundig opzicht is het een oriëntatiepunt; de plek leent zich daarmee voor bebouwing in een meer bijzondere vorm, een blikvanger.

Het functionele programma van eisen voor het gebouw gaat uit van (para-)medische voorzieningen op de begane grond, kleinschalige groepswoningen voor 24 mensen met een psychogeriatrische aandoening (Koningin Emmahuis) op de 1e verdieping en individuele (zorg-)appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen voor 16 bewoners met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking (stichting Philadelphia) op de 2e verdieping.

Voor het Meesplein is een beeldbepalend gebouw ontworpen dat zich richt naar alle zijden, het heeft geen achterkanten. Een belangrijk aspect is de ligging van het gebouw aan de toekomstige wateras die in de wijk Leerdam-West zal worden aangelegd: de Broekgraaf die in de toekomst wordt doorgetrokken, over het Meesplein loopt, daar verbreedt en vervolgens onder de Tiendweg doorloopt in zuidelijke richting. De oostgevel van het gebouw grenst aan dit water, de entrees van de medische voorzieningen op de begane grond en die van verzorgd wonen op de 1e en de 2e verdieping liggen aan een ‘vlonder’.

Aan de zuid-westzijde van het gebouw bevindt zich een tweede entree voor zowel de voorzieningen als voor de woningen. Op het niveau van de 1e verdieping is een gezamenlijk terras voor de woningen.

De gevels van het gebouw zijn van frisse rood/oranje bakstenen en voorzien van kenmerkende daglichtopeningen. Om te voldoen aan de milieueisen (die voortvloeien uit de Wet Geluidshinder) worden de ramen in de door industrielawaai geluidbelaste gevels voorzien van verticale glazen lamellen; doordat achter deze lamellen een “geluidschaduw” ontstaat, is het mogelijk hier te openen ramen te maken. Het Meesplein draagt door z’n vormgeving en door de hechte samenhang tussen plein en gebouw optimaal bij aan de gewenste oriëntatie in de wijk Leerdam-West.

SHARE