Waareenhuis.nl

Waareenhuis.nl is in de maak, nog even geduld s.v.p.!

Waareenhuis ruimt leegstand op en maakt kernen leefbaar. In aanloopstraten en dorpskernen zitten ontwikkelingen op slot doordat het toevoegen van woningen niet mogelijk is. Ontwikkelingen waarbij overbodige commerciƫle ruimte een nieuwe bestemming zou moet krijgen, en wonen vaak wenselijk is, komen stil te liggen. Leegstand is het straatbeeld.

Waareenhuis is een online platform. Waareenhuis maakt de daadwerkelijke behoefte aan wonen inzichtelijk. Starters op de woonmarkt maken zich kenbaar. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt hier geboren. De vraag wordt gematched met (latent) aanbod. Particulieren die ruim in hun woning zitten nu de kinderen uit huis zijn, commercieel of maatschappelijk vastgoed dat leeg staat en ruimte om woningen  te bouwen bij (particuliere) ontwikkelaars wordt inzichtelijk. Frictie in vraag en aanbod, in prijs of bestemming wordt zo zichtbaar, waardoor ook oplossingen ontstaan.

Waareenhuis is in ontwikkeling in de gemeentes Berkelland en Bronckhorst. Waareenhuis is geĆÆnspireerd door de Landschapsbank.

Voor meer informatie neemt u contact op met Eelco Schuijl.