Bogenhal Zwolle - ArchitectenLab
Taking too long? Close loading screen.

Alle Lab_Projecten

Laboranten

Bogenhal Zwolle

Een unieke locatie in Zwolle en dé plek voor grote evenementen, concerten en beurzen: de IJsselhallen. Deze bestaan uit de cultuurhistorische Bogenhal en de moderne hallen. De Bogenhal blijft staan en wordt ontwikkeld tot een hotspot van de nieuwe stadsbuurt: de Nieuwe Veemarkt. Er komen uiteindelijk ongeveer 750 woningen in een parkachtige omgeving met bomen en een watergang. De Bogenhal wordt dé plek op de Nieuwe Veemarkt waar bewoners, ondernemers en creatieve makers elkaar ontmoeten, samen ondernemen en creëren.

Gemeente Zwolle heeft ABT en Architecten_Lab gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het verduurzamen en herbestemmen van de Bogenhal en de hiermee gemoeide bouwkosten. Deze haalbaarheidsstudie bevat een uitgebreide analyse van het pand en meerdere scenario’s met verschillende ambitieniveaus voor de herbestemming. Inmiddels hebben het college en de raad een besluit genomen over de ambitie en investeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor de (her)ontwikkeling van de Bogenhal.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling is een circulaire insteek waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van donorprojecten en/of uitkomende materialen. De moderne hallen worden vanaf februari 2024 op circulaire wijze gesloopt. Dit betekent dat de materialen van de hallen zorgvuldig worden gedemonteerd en maximaal hergebruikt.

De hal heeft een grote overmaat, de insteek voor herbestemming is een half klimaat te introduceren waarbij voor een groot deel van de inhoud lagere eisen aan het comfort gesteld kunnen worden. De schil krijgt een bouwkundig upgrade maar zal niet gaan dienen als  de thermische schil voor de inbouw units. Onder de boogconstructie wordt een flexibele indeling gemaakt met circulaire / biobased prefab elementen die op zichzelf voorzien worden van hoogwaardige isolatie en verwarmd en geventileerd gaan worden. Zo wordt de energiebehoefte alleen ingezet in de ruimtes die echt gebruikt worden en blijft de kapconstructie vrij in beeld. 

Marc Harmsen, architect bij Architecten_Lab: Stedenbouwkundig vormt de enorme lengte van de bogenhal een barrière vanuit Kamperpoort richting de nieuw te ontwikkelen woonwijk. Om dit te doorbreken is het gehele volume optisch opgedeeld met twee doorgangen. Dit maakt tevens de geweldige ruimtelijke constructie ervaarbaar vanaf de openbare ruimte en genereert nieuwe gevels met veel daglicht.”

Joost Salemink, adviseur bij ABT: “Uit het onderzoek zijn verschillende varianten gekomen voor de transformatie. De komende tien jaar zal de uitvoering plaatsvinden. Materiaal als kozijnhout en houtenbalken kunnen hergebruikt worden in de gevel- en wandafwerking. Puingranulaat kan hergebruikt worden als waterdoorlatende laag in het maaiveld om regenwater op de locatie te houden in plaats van af te voeren in het riool. Om maar een paar voorbeelden te noemen.”

Artist impressions: Architecten Lab. Zwart-wit foto uit 1972.

De afbeeldingen zijn van het high end scenario, niet alle ingrepen worden gerealiseerd.

 

Over dit Lab_Project

Opdrachtgever:

ABT

Omvang:

10.000 m2 BVO

Key_Partners:

Gemeente Zwolle
ABT

Fotograaf:

Architecten_Lab

Download volledig rapport

Andere Lab_Projecten