Taking too long? Close loading screen.

Centrumplan Twello

Alle Lab_Resultaten

Laboranten

Centrumplan Twello

De gemeente Voorst zet zich in om de openbare ruimte in Twello Centrum optimaal te houden voor gebruik door winkeliers, horecabedrijven, evenementen, bewoners, bezoekers. De huidige inrichting van het centrum is door verandering van inzichten toe aan vernieuwing, passend bij de ruimtelijke identiteit van de gemeente (dorpse schaal, groen en water, functiemenging, cultuurhistorie). Het functioneren van een goed dorpscentrum is belangrijk voor het leefklimaat en vestigingsklimaat in de gemeente en de regio Stedendriehoek. In dit schetsontwerp zijn de aanbevelingen vanuit het vigerende bestemmingsplan voor een groot deel overgenomen. Daarnaast geeft het ruimte voor verdere ontwikkelingen en ideeën. Maar het hanteert vooral de reeds in gang gezette visie van het nieuwe gerealiseerde dorpsplein. Middels een schetsontwerp wordt voor het winkelgebied van Twello een mogelijk inrichtingsplan passend bij de ruimtelijke identiteit van de gemeente (dorpse schaal, groen en water, functiemenging, cultuurhistorie) geïllustreerd. Met het realiseren van het nieuwe dorpsplein in 2014 is de eerste aanpassing van de inrichting van het centrumgebied een feit. Bij de ontwikkeling van het nieuwe dorpsplein is het huidige grid patroon van de openbare ruimte verlaten om vooral logische en ruimtelijke plekken te maken.

 

Over dit Lab_Resultaat

Opdrachtgever:

Gemeente Voorst

Omvang:

14.000m²

Type_Project:

Key_Partners:

Gemeente Voorst
ondernemersvereniging Twello Centrum
SKO B.V. Projectinrichting

Fotograaf:

Download volledig rapport

Andere Lab_Resultaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × vier =

You have Successfully Subscribed!