Centrumplan Twello - ArchitectenLab
Taking too long? Close loading screen.

Centrumplan Twello

Alle Lab_Resultaten

Laboranten

Centrumplan Twello

De gemeente Voorst zet zich in om de openbare ruimte in Twello Centrum optimaal te houden voor gebruik door winkeliers, horecabedrijven, evenementen, bewoners, bezoekers. De huidige inrichting van het centrum is door verandering van inzichten toe aan vernieuwing, passend bij de ruimtelijke identiteit van de gemeente (dorpse schaal, groen en water, functiemenging, cultuurhistorie). Het functioneren van een goed dorpscentrum is belangrijk voor het leefklimaat en vestigingsklimaat in de gemeente en de regio Stedendriehoek. In dit schetsontwerp zijn de aanbevelingen vanuit het vigerende bestemmingsplan voor een groot deel overgenomen. Daarnaast geeft het ruimte voor verdere ontwikkelingen en ideeën. Maar het hanteert vooral de reeds in gang gezette visie van het nieuwe gerealiseerde dorpsplein. Middels een schetsontwerp wordt voor het winkelgebied van Twello een mogelijk inrichtingsplan passend bij de ruimtelijke identiteit van de gemeente (dorpse schaal, groen en water, functiemenging, cultuurhistorie) geïllustreerd. Met het realiseren van het nieuwe dorpsplein in 2014 is de eerste aanpassing van de inrichting van het centrumgebied een feit. Bij de ontwikkeling van het nieuwe dorpsplein is het huidige grid patroon van de openbare ruimte verlaten om vooral logische en ruimtelijke plekken te maken.

De ruimtelijke inrichting van o.a. straatmeubilair is zodanig gepositioneerd dat het sturing geeft aan het gebruik en gedrag. Zo is de ruimte voor de automobilist smaller geworden waardoor deze zich meer als gast gaat gedragen. Samen met meer groen is er nu meer ruimte voor voetgangers, om te flaneren en plekken om langer te verblijven #ThuisVoelen.

Met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie hebben verschillende soorten beplanting en bomen voldoende ruimte gekregen om te groeien. Nu is alleen nog de factor tijd nodig om deze ruimtelijke kwaliteit tot volle glorie te laten komen #GezondBlijven.

Samen met ondernemersvereniging Twello Centrum (TC) en de Gemeente Voorst hebben we aan de ontwerptafel gezeten om draagvlak te creëren maar vooral vanwege de oprechte overtuiging dat deze gebruikers waardevolle kennis van het gebied hebben. Deze veelal functionele kennis hebben wij integraal weten te verbinden aan de doelstellingen om het centrum een sterkere dorpse schaal en sfeer te geven. Op dit moment zijn we gestart met het ontwerp van het slotstuk: de Schoolstraat, Dorpsstraat en het Dorpsplein #BouwWatKlopt!

 

 

Over dit Lab_Resultaat

Opdrachtgever:

Gemeente Voorst

Omvang:

14.000m²

Type_Project:

Key_Partners:

Ondernemersvereniging Twello Centrum
-
-

Fotograaf:

Architecten_Lab

Download volledig rapport

Andere Lab_Resultaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × vijf =

You have Successfully Subscribed!