LIND Nijmegen - ArchitectenLab
Taking too long? Close loading screen.

Alle Lab_Projecten

Laboranten

LIND Nijmegen

Lind is een houten woongebouw, een betaalbaar thuis voor singles, single parents en actieve senioren in Hof van Holland, dat ligt in een nieuw te ontwikkelen gebied naast De Oversteek in Nijmegen-Noord. We hebben er een vierde doelgroep aan toegevoegd: starting singles: meestal jonger dan 23 jaar, met een flexibel inkomen of mensen die bewust kiezen voor lage woonlasten van circa 450 euro per maand #ZinnigZijn.  

Het Lindeveld wordt, net als Fort beneden Lent en de Boomgaard een groen moment aan de watersingel. Lind is een schijfvormig gebouw, die de bewoners en schoolkinderen tegen het geluid van de Graaf Alardsingel be(scherm)en als een leilinde #ThuisVoelen.

Het gebouw oriënteert zich met de belangrijkste leefruimtes en buitenruimtes op het zuiden voor optimaal benutten van het licht en de energie van de zon, te doseren door vaste en beweegbare zonwering. Lind is circulair door vol in te zetten op hernieuwbare materialen, efficiënte verwerking en remontabiliteit #OnVermoeibaar. Efficiënt en duurzaam gebruik van biobased materialen voor behoud van bestaande waarden (ecologie, landschap, milieu) en voor een comfortabel en gezond gebouw (geen toxische stoffen en aangename look and feel) #GezondBlijven.

Lind staat solitair in zijn omgeving en vraagt om een alzijdig ontworpen gebouw. De gevel langs de Graaf Alardsingel is relatief gesloten vanwege het geluid. De woonzijde is opener, gericht op daglicht en uitzicht op groen, de watersingel en verderop de rivier. 

Door slimme ingedeelde en daarmee compacte appartementen te ontwerpen in een strak stramien, bouw je minder, efficiënter en daarmee goedkoper #GoedFunctioneren. Voor het ontvangen van grotere groepen bezoek tijdens bijvoorbeeld verjaardagen zijn er twee collectieve huiskamers en collectieve semi openbare buitenruimte met grote picknicktafels in het Lindehof. De bewoners bepalen samen hoe ze de huiskamers gaan gebruiken: ontmoeting, werken, hobby’s, sporten of verhuur voor groepen #ThuisVoelen.

De zichtbaarheid van kleine beukmaten inclusief grote mate van repetitie wordt verzacht door onregelmatig verdeelde woningtypes, gevelopeningen en door verschillende tinten van de dichte gevelvlakken. Daarvoor ligt een vriendelijke structuur van balkons met ronde hoeken, ondersteund door rondhouten kolommen. Op de kopgevels komen beide gevelpatronen op interessante manier bij elkaar, de gevelvlakken lopen in elkaar over en vinden hiermee aansluiting bij de vormgeving van de brug over de rivier en de naastgelegen sporthal.

Stichting Volksbelang van 1895 heeft ter gelegenheid van haar 125-jarige bestaan, in samenwerking met woningstichting Talis en de gemeente Nijmegen, een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een woongebouw in Hof van Holland, dat ligt in een nieuw te ontwikkelen gebied naast De Oversteek in Nijmegen-Noord. Deze prijsvraag is volgens de jury geen traditionele architectuurprijsvraag, maar een oproep om zo integraal mogelijk een betaalbaar, bouwbaar, sociaal en ecologisch duurzaam project te ontwerpen. Deze oproep sluit naadloos aan op onze visie #BouwWatKlopt, dus wij deden mee. Er zijn 61 inzendingen beoordeeld, waaruit drie plannen zijn genomineerd, waaronder ons plan Lind. Het plan Hennephof heeft uiteindelijk gewonnen, Site Practice gefeliciteerd! 

Bekijk hier het juryrapport: https://prijsvraagvolksbelang1895.nl/juryrapport/

Over dit Lab_Project

Opdrachtgever:

Stichting Volksbelang van 1895

Omvang:

5.800m²

Key_Partners:

Stichting Volksbelang van 1895
woningstichting Talis
Huls Adviseurs
BBS Bouwadvies

Fotograaf:

Download volledig rapport

Andere Lab_Projecten