Ceasarea Ugchelen - ArchitectenLab
Taking too long? Close loading screen.

Alle Lab_Projecten

Laboranten

Ceasarea Ugchelen

Aansluitend op de renovatie en restauratie van het hoofdgebouw en de kapel van Caesarea aan de Hoenderloseweg in Ugchelen is een ontwerp gemaakt voor nieuwe woongebouwen met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van 36 cliënten (verslavingszorg) van de Stichting Wonen, Zorg en Welzijn Gelderland (CWZWG is onderdeel van het Leger des Heils). #ZinnigZijn Het project bestaat uit drie gebouwen die in elkaars verlengde aan de noordzijde van het bestaande complex zijn geprojecteerd. De gebouwen bevatten twee bouwlagen. 1 gebouw bestaat volledig uit zorgfaciliteiten. De begane grond van twee gebouwen bestaat uit huiskamers van totaal 6 groepswoningen en aanvullende zorgfaciliteiten. De verdieping bestaat uit 36 zit-slaapkamers verdeeld over 6 groepswoningen. Er is sprake van een strenge scheiding tussen woon- en zorgfuncties.#GezondBlijven De gebouwen zijn zo geplaatst, en het omliggende terrein is zo ingericht dat er een natuurlijk verschil tussen de openbare en de minder openbare zijde bestaat. #GoedFunctioneren Op deze manier wordt de privacy van de bewoners gewaarborgd #ThuisVoelen  zonder geweld te doen aan het monumentale terrein.

De gebouwen zijn op een zodanige manier met elkaar verbonden dat er feitelijk sprake is van een uit drie te onderscheiden delen samengesteld gebouw. De gebouwen volgen het hoogteverschil in het terrein (aflopend in noordelijke richting), dat wil zeggen dat er sprake is van onderling verschil in de hoogteligging van de begane grond vloer van bijna één meter en dit hoogteverschil is ook in de daklijn manifest gemaakt. #BouwWatKlopt In de materialisering is ervoor gekozen de gebouwen het karakter van secundaire gebouwen bij het monumentale hoofdgebouw met kapel te geven. Er wordt met de keuze voor donkere houten gevels met lichte kozijnen gerefereerd aan de manier waarop vele (bij-)gebouwen in de bossen van de Veluwe zijn gemaakt.

Caesarea is tussen 1919 en 1923 oorspronkelijk gebouwd als kinderhuis met kapel in opdracht van de Amsterdamse koopman Frits Caesar. De gebouwen hebben sinds 1999 de status van gemeentelijk monument. Nadat begin deze eeuw de laatste gebruiker van het complex vertrokken was, zijn de gebouwen sterk in verval geraakt. De restauratie was daarom een enorme operatie: het leien dak en de koperen goten moesten worden vernieuwd, lekkages hadden wanden en vloeren fors aangetast, zandstenen vensters waren door vocht en vorst zwaar beschadigd, alle glas-in-lood ramen waren ten prooi gevallen aan vandalen, het uurwerk functioneerde niet meer en de crypte was een smerige opslagplaats.

Uitgangspunt voor de restauratie was het zoveel mogelijk herstellen van de monumentale kapel in de oorspronkelijke staat. En daarnaast het gebouw geschikt te maken voor een nieuwe functie: een multifunctioneel gebouw voor diverse doeleinden, zoals: theater, muziekuitvoeringen, congressen, vergaderingen, huwelijken, uitvaarten e.d. Alle overbodige toevoegingen, zoals een houten podium aangebracht over het terrazzowerk van het koor, zijn verwijderd waardoor de kapel tot zijn oorspronkelijke essentie is teruggebracht. Aan de binnenzijde is de kapel volledig geschilderd in witte en lichtgrijze tinten, zodat een hele lichte ruimte is ontstaan waarin de glas-in-lood vensters een bepalende rol spelen. Donkerbruine houten elementen, zoals het balkon en de deuren, vormen hierin een sterk kontrast. Alle installatietechnische voorzieningen, die nodig zijn voor het beoogde gebruik, zijn ondergebracht in een op 7 meter hoogte opgehangen truss (theatertechniek). Deze truss zorgt er ook voor, dat het al te sterke ‘kerk karakter’ wat wordt gerelativeerd. De crypte is geheel teruggebracht in de sfeer die men zich bij een crypte voorstelt. De ruimte is onderverdeeld in een voorruimte bij het graf van de heer en mevrouw Caesar en een meditatieve ruimte, hiervan afgeschermd door glazen panelen met de tekst van het zonnelied van Franciscus van Assisi.

Voor het beoogde gebruik was het noodzakelijk een aantal voorzieningen toe te voegen: garderobe, toiletten, keuken, verwarming installatie enz. Er is voor gekozen deze voorzieningen niet in de kapel, maar in een nieuw gebouwtje onder te brengen. Dit gebouwtje staat op een afstand van ongeveer 2 meter van de noordgevel van kapel en is hier door een glazen gangzone mee verbonden. De gevels zijn van gelijmde stroken hardsteen en bevatten geen ramen. Dezelfde hardsteen is gebruikt voor de omliggende bestrating zodat het gebouwtje hier als het ware uit opgestapeld is.

Over dit Lab_Project

Opdrachtgever:

WIEAP Beheer BV, Apeldoorn

Omvang:

Key_Partners:

JVZ Ingenieurs
Arie van Harten
Veluwse Bouw Apeldoorn

Fotograaf:

Download volledig rapport

Andere Lab_Projecten